Rotterdam Fairtrade is te bereiken via: rotterdamfairtrade [at] gmail.com.

Verder heeft Rotterdam Fairtrade een Instagram pagina: instagram.com/fairtrade010/
en een Facebook pagina: facebook.com/RotterdamFairtrade
en Twitter: twitter.com/fairtrade010


Privacy statement Fairtrade Rotterdam
Fairtrade Rotterdam is gevestigd in Rotterdam.
Fairtrade Rotterdam is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
website:
https://www.fairtrade010.nl
e-mail:
rotterdamfairtrade@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens als u deze zelf aan ons verstrekt of als u onze website bezoekt. Voor de website geldt dat wij alleen die persoonsgegevens verwerken als gevolg van cookies die wij niet kunnen uitschakelen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Kinderen jonger dan 16 jaar.
Wij hebben niet de bedoeling om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Dit gebeurt alleen dan als ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij zijn echter niet in staat leeftijden van minderjarigen te controleren. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om na te gaan op welke wijze kinderen internet gebruiken en om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen jonger dan 16 jaar verzameld worden.

Ouders kunnen, als zij van mening zijn dat wij gegevens hebben verzameld van kinderen jonger dan 16 jaar, vragen om verwijdering van die gegevens.

Doelen van verwerking en grondslag.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens als u die aan ons verstrekt of als u onze website bezoekt.
– wij gebruiken uw gegevens voor toesturen van berichten over onze organisatie om u te informeren over de doelen en werkwijze van Fairtrade.
– Zo willen wij de doelen onder de aandacht brengen en stimuleren dat Fairtrade een steeds breder draagvlak krijgt in onze samenleving.


Bewaren van persoonsgegevens.
Wij bewaren uw contactgegevens zolang als u daar prijs op stelt. Dat wil zeggen zolang als u berichten en nieuwtjes van ons wilt ontvangen. Wenst u geen berichten meer te ontvangen dan kunt u zich altijd afmelden en zullen wij uw gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft. De gegevens worden niet verkocht aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Fairtrade Rotterdam
gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. En dan nog uitsluitend die cookies die wij niet zelf kunnen uitschakelen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fairtrade Rotterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Fairtrade Rotterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fairtrade Rotterdam beschermt en beveiligt uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via rotterdamfairtrade [at] gmail.com.